november 26, 2016

Snöstrategi

Vi kommer lägga snö i 5 olika etapper
Här kan ni läsa mer detaljer om våran snöläggningsstrategi