november 16, 2016

Regler i längdspåret

 • Konstsnöspåret/backen är avgiftsbelagt och natur snöspåret är gratis
 • All skidåkning sker på eget ansvar. Välj skidspår/backe utifrån din egen kunskapsnivå och erfarenhet.
 • Visa hänsyn mot andra åkare. Gör dem uppmärksamma på att du vill passera. Den som kommer bakifrån har alltid väjningsplikt. Var särskilt uppmärksam där skidspår/leder går ihop eller korsar varandra.
 • Hjälp andra som råkat ut för en olycka eller behöver hjälp på annat sätt.
 • Gå alltid åt sidan när du stannar i spåren.
 • Stanna inte i onödan där sikten är begränsad exempelvis är det särskilt olämpligt att stanna bakom krön, kurvor och brantare utförsbackar.
 • Respektera anvisade åkriktningar.
 • Anpassa farten. Se till att du kan stanna för oförutsedda hinder. Tänk på att underlagets egenskaper förändras i olika väderlek.
 • Visa respekt för naturen, skräpa inte ner. Och stör inte djuren.
 • Anläggningens terräng-/spårfordon och andra fordon kan förekomma i skidspåren/lederna även under öppettider. Säkerhets zon 25 meter.
 • Anmäl till personalen om du upptäcker något hinder, fara eller olycksfall. info@vilstaskidstadion.se
 • Tävling får ej genomföras utan tillstånd av ansvarig personal. Godkänd tävling har förtur.
 • Det är skidåkarens ansvar att känna till reglerna. Följ samtliga skyltar och anvisningar för skidåkning. Brott mot reglerna beivras.
 • Berusade eller drogpåverkade personer avvisas. Alkohol och droger försämrar omdöme och prestationsförmåga vilket ökar riskerna för alla som vistas inom anläggningen.
 • Skadad eller förlorad utrustning ersätts ej.
 • Spårkortet är personligt och får inte överlåtas. Överlåtelse kan medföra att kortet makuleras. Personer som försöker åka utan personligt eller giltigt spårkort kan avkrävas en kontrollavgift.
 • Dagkort gäller för det eller de datum som betalningen skett. Säsongpass gäller från säsongens början till och med fastställt slutdatum. Brukaren ska kunna bevisa att han/hon är rätt innehavare av kortet. Kortet skall vid begäran kunna visas upp vid manuell kontroll. Förlorat eller trasigt kort ersätts ej utan aktuellt kvitto.
 • Bra att veta är att det under vissa väder- och snöförhållanden är bättre att inte röra snön (exemelvis pista eller spåra) än att bearbeta den med prepareringsutrustning. Därför kan du mötas av spår som inte alltid verkar optimala.
 • Man kör sakta i högerspår och snabbt i vänster spår
 • Förbjudet att gå i spåret
 • Obehöriga äger ej tillträde till skidanläggningen under icke öppettider då den är att betrakta som arbetsplats

Ha en trevlig tur och njut av skidåkningen!