Nyheter för Vilsta skidstadion 2016/2017

Automatiserad styrning av snöproduktionsanläggningen

Tillsammans med en av världens största leverantör av snöproduktionssystem har projektet möjliggjort styrning av anläggningens snöproduktion för att ta bort riskabla moment i produktionsprocessen. Projektet har även gjort systemet mer lätt att använda.

Möjlighet att skapa upp till 3,3km längdspår

Säsongen 2015/2016 arbetade projektet med möjligheten att tillverka 100 m3 snö per timme. Inför säsongen 2016/2017 finns möjlighet att skapa 500 m3 snö per timme!

Ny skidlekplats för barn

Under säsongen 2016/2017 kan Vilsta skidstadion, tack vare en större möjlighet att skapa snö, bygga en skidlekplats för barn. Den ska placeras mitt i anläggningen för att möjliggöra ett utbyte mellan yngre och äldre skidåkare.

Förbättrat underlag och nya breda broar över vattendrag

Underlaget är av stor betydelse för att snabbare skapa Vilsta skidstadion. Inför säsongen 2016/2017 har projektet förbättrat, breddat och jämnat ut delar av områden där snön ska ligga. Projektet har också breddat broar och säkerställt att vattendrag fungerar som de ska för att kunna transportera bort eventuellt vatten.

Utökad elförsörjning för att kunna driva många snökanoner och utökad belysning

Projektet har tryggat elförsörjningen för att kunna bli snabbare i snöproduktionsfasen. Många skidåkare saknade belysning på skidområdet och nu presenteras en helt ny hög belysningsmast samt dubblering av ljusstyrka i befintligt belysningssystem. Parkeringsplatsen närmast spårområdet har även den fått en ny hög stolpe med bättre belysning.

Säkrad kapacitet att samtidigt producera snö för både slalom och längdspår

2016/2017 utökas vattenförsörjningen med ytterligare en pump vilket tryggar vattentillgänglighet och stabilt vattentryck.

 Större pistmaskin med nya funktioner

Att schakta och anlägga snö kräver en större pistmaskin. Den nya pistmaskin kan bygga parker, hopp, gupp och givetvis skapa ett bra underlag för slalom och längd. Nyhet är även att pistmaskinen är bredare och kan även skapa 4 stycken längdspår på ett drag. Det finns alltså fyra spårslädar bakom pistmaskinen vilket gör att längdspåret kan brukas av fler användare när det krävs.

Ny identitet för Vilsta skidstadion

För att visa vad Vilsta skidstadion kan erbjuda har projektet byggt en ny identitet. Identiteten är baserad på varumärket Eskilstunas koncept Eskilstuna gör Evolution. Eskilstuna gör IdrottsEvolution i många olika sammanhang, Vilsta skidstadion tillsammans med Tunafors SK gör det för vintersporten i staden. Besökare kommer att känna igen personer som möjliggör IdrottsEvolution genom nya arbets- och profilkläder.