Nyheter för Vilsta skidstadion 2016/2017

Automatiserad styrning av snöproduktionsanläggningen Tillsammans med en av världens största leverantör av snöproduktionssystem har projektet möjliggjort styrning av anläggningens snöproduktion för att ta bort riskabla moment i produktionsprocessen. Projektet har även gjort systemet mer lätt att använda. Möjlighet att skapa upp till 3,3km längdspår Säsongen 2015/2016 arbetade projektet med möjligheten att tillverka 100 m3 snö[…]